Ilse Baltussen, gevestigd aan Rijnenberghof 21, Dieren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Rijnenberghof 21
Dieren
06-49718294

Persoonsgegevens die ik verwerk
Ilse Baltussen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie
– Internetbrowser en apparaat type
– Informatie betreffende ziektekostenverzekering
– Huidtype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Ilse Baltussen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je:
– Gezondheid
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
– Ethnische afkomst
– Levensstijl

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@ilsebaltussen.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Ilse Baltussen verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Voor het afhandelen van je betaling
– Voor het afstemmen van de behandeling op je huidtype
– Voor het verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen

Geautomatiseerde besluitvorming
Ilse Baltussen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ilse Baltussen) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Ilse Baltussen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ik langer moet bewaren omdat de wet mij dit verplicht.
– Voor- en achternaam: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
– Adresgegevens: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
– Telefoonnummer: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
– E-mailadres: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
– Geboortedatum: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
– Gegevens over gezondheid: tot 2 jaar na uw laatste behandeling
– Huidtype: tot 2 jaar na je laatste behandeling

Delen van persoonsgegevens met derden
Ilse Baltussen verkoopt je gegevens niet door. Ilse Baltussen verstrekt je gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Ilse Baltussen gebruikt de volgende cookies: functionele cookies, analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ilse Baltussen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Voor uitgebreidere informatie van alle (third party) Cookies die door Ilse Baltussen worden geplaatst en uitgelezen, klik hier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Ilse Baltussen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je beschik in een computerbestand naar je of een andere door je genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ilsebaltussen.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Ilse Baltussen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ilse Baltussen neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via: info@ilsebaltussen.com