OP DIT MOMENT HEB IK EEN CLIËNTENSTOP.

Mijn praktijk heeft momenteel een cliëntenstop, om de kwaliteit en zorg waar ik voor sta, te kunnen bewaken en waarborgen heb ik deze keuze gemaakt. Alleen d.m.v. het invoeren van een cliëntenstop kan ik voldoende zorg en aandacht besteden aan de ingeschreven cliënten.

AFSPAAK ANNULEREN, VERZETTEN OF VERGETEN:

Indien je een afspraak wilt afzeggen/verzetten, verzoek ik je vriendelijk dit minimaal 48 uur van tevoren door te geven. Dit kan uitsluitend telefonisch of via Whatsapp tijdens openingstijden van mijn praktijk. Voor het niet nakomen of niet tijdig afzeggen van afspraken, breng ik 75% van de gereserveerde behandeling in rekening.

KOM JE TE LAAT:

Het kan gebeuren dat je later op de afspraak verschijnt. Als mijn agenda dit toelaat, kan de volledige behandeling ondergaan worden. Het kan ook inhouden dat ik de behandeling moet inkorten en behandel tot de afgesproken tijd, vanwege volgende afspraken in mijn agenda. Ik vertrouw op je begrip hiervoor.